Integritetspolicy - gdpr

Vi värnar om din personliga integritet. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. När du lägger din beställning hos Lina Paulsén uppger du dina personuppgifter. I samband med slutförandet av din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet. Från och med den 25 maj 2018 följer vi den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation), i vår behandling av personuppgifter.

Nedan förklaras hur vi samlar in och använder din personliga information samt dina rättigheter gällande den informationen.
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?  

ÄNDAMÅL
För att kunna hantera beställning/köp.
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
För att kunna hantera kundserviceärenden.
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster gentemot dig som kund.
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
 
BEHANDLINGAR SOM UTFÖRS
Hantering av betalning.
Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.
Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
Genomförande och hantering av deltagande i tävlingar.
Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga.
Framtagande av underlag för att förbättra
IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
Förhindrande av skräppostutskick, phishing, eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra villkor.  

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Namn.
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Betalningshistorik.
Betalningsinformation.
Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).
Din korrespondens och feedback avseende produkter och tjänster.
Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål.
Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.
 
LAGLIG GRUND
Fullgörande av köpeavtalet.
Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt köpeavtalet.
Rättslig förpliktelse. Insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag för att fullfölja vår rättsliga skyldighet och för att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. hantera ditt deltagande i tävlingar. utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.  

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Vi samlar in de uppgifter du själv lämnar till oss, eller uppgifter utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster.  

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 1) Betallösningar. 2) Marknadsföring. 3) IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Våra personuppgiftsbiträden behöver lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.  Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: 1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. 2) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

DINA RÄTTIGHETER GÄLLANDE DIN PERSONLIGA INFORMATION
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig har du rätt att begära få tillgång till uppgifterna (s.k. registerutdrag). Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post info@linapaulsen.se.

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.